Latest activity

 • Orange Heart
  Orange Heart replied to the thread FA New Year.
  à chỉ là em so sánh với đợt 4rum cũ mấy cái quote nó không tính là ký tự được nhập, không làm vậy được nhưng đây lại được thôi =))
 • Ciela
  Ciela replied to the thread FA New Year.
  Nó vẫn vậy mà nhỉ, không liên quan =))
 • Orange Heart
  Orange Heart replied to the thread FA New Year.
  quote chơi không cần nói gì vẫn gửi được =))
 • Orange Heart
  Orange Heart replied to the thread FA New Year.
 • Ciela
  Ciela replied to the thread FA New Year.
  Rảnh sửa luôn, may quá làm xong không có lỗi =)) Hết quote được. Hey
 • Kynkyo
  Đúng vậy https://mangashow.me/bbs/board.php?bo_table=msm_manga&wr_id=628882
 • M
  MrTheDawkrua reacted to Umi's post in the thread Golden Hour [GD] with Like.
  Developer: NIKO Official Website: ゴールデンアワー Released date: July 28, 2017 Description: New release date after being pushed back from...
 • Orange Heart
  Orange Heart replied to the thread FA New Year.
  Nói chung lúc im ỉm chúng nó tưởng mình hiền, lúc nói thì lại không có gì nói lại xong sau đó quay qua ghét, đúng là chán đời bọn này...
 • Dark_Katori
  ichika đúng giả miku đúng ko ?
 • Fleur de lys
  Fleur de lys replied to the thread FA New Year.
  Không bù bên mình nhỉ, do trường mình cái tkb nó như cái mật thư nên lèo nhèo với mình là mình cắt luôn tkb :hehe:, khỏi giải mật giải...
 • Orange Heart
  Orange Heart replied to the thread FA New Year.
  Từ năm ngoái cũng có 1 vụ có 1 đứa mới lên được bí thư lớp nói mình kiểu hoạt động kém, rèn luyện kém thế này ra trường còn lâu doanh...
 • M
  MrTheDawkrua reacted to Umi's post in the thread Hikari no Umi no Apeiria [GD] with Like.
  Developer: シルキーズプラス DOLCE (SILKY’S PLUS DOLCE) Official Website: 景(ひかり)の海のアペイリア Released date: July 28, 2017 Description: This is the...
 • Orange Heart
  Orange Heart reacted to Natsume's post in the thread FA New Year with Haha.
  lời Hoa Mỹ không tin được, lời Việt mới đáng tin :rolleyes:
 • Orange Heart
  Orange Heart replied to the thread FA New Year.
  Không dưới 40, nhưng kiểu hay bị nhắc tên hỏi hoạt động kiểu gì thế :uong: Lần mới nhất đây là tham gia cái sự kiện "tài năng sinh...
 • Natsume
  Natsume replied to the thread FA New Year.
  lời Hoa Mỹ không tin được, lời Việt mới đáng tin :rolleyes:
Top