Zero no Tsukaima [Light Novel]

Ojisan

Hako desuyo!
Super Members
Translator
Messages
2,398
Reaction score
765
Points
113
Credits
122
Re: [Light Novel] Zero no Tsukaima

Vol 3 Chap 10


[progressbar-black=100]Translation[/progressbar-black]
Đã hoàn thành.
9262 từ :76:
 
Last edited:

Ojisan

Hako desuyo!
Super Members
Translator
Messages
2,398
Reaction score
765
Points
113
Credits
122
Re: [Light Novel] Zero no Tsukaima

Vol 4 Khúc dạo đầu


[progressbar-black=100]Translation[/progressbar-black]
Đã hoàn thành.
2800 từ.
 
Last edited:

Ojisan

Hako desuyo!
Super Members
Translator
Messages
2,398
Reaction score
765
Points
113
Credits
122
Re: [Light Novel] Zero no Tsukaima

Vol 4 Chap 1


[progressbar-black=100]Translation[/progressbar-black]
Đã hoàn thành.
6300 từ.
 
Last edited:

Ojisan

Hako desuyo!
Super Members
Translator
Messages
2,398
Reaction score
765
Points
113
Credits
122
Re: [Light Novel] Zero no Tsukaima

Vol 4 Chap 2


[progressbar-black=100]Translation[/progressbar-black]
9400 từ.
Đã hoàn thành.
 
Last edited:

Ojisan

Hako desuyo!
Super Members
Translator
Messages
2,398
Reaction score
765
Points
113
Credits
122
Re: [Light Novel] Zero no Tsukaima

Vol 4 Chap 3


[progressbar-black=100]Translation[/progressbar-black]
Đã hoàn thành.
8700 từ.
 
Last edited:

Ojisan

Hako desuyo!
Super Members
Translator
Messages
2,398
Reaction score
765
Points
113
Credits
122
Re: [Light Novel] Zero no Tsukaima

Vol 4 Chap 4


[progressbar-black=100]Translation[/progressbar-black]
Đã hoàn thành.
4200 từ.

Chap này dịch bởi bpdoan, nhưng tớ phải chỉnh lại khá nhiều :mohoi:
 
Last edited:

Ojisan

Hako desuyo!
Super Members
Translator
Messages
2,398
Reaction score
765
Points
113
Credits
122
Re: [Light Novel] Zero no Tsukaima

Chap 2, 3, 4 đã xong rồi nhé :mohoi:
Vol 4 Chap 5


[progressbar-black=100]Translation[/progressbar-black]
Đã hoàn thành.
5400 từ.
 
Last edited:

Ojisan

Hako desuyo!
Super Members
Translator
Messages
2,398
Reaction score
765
Points
113
Credits
122
Re: [Light Novel] Zero no Tsukaima

Vol 4 Chap 6


[progressbar-black=100]Translation[/progressbar-black]
Đã hoàn thành.
4000 từ.
Chap này do bạn bpdoan dịch, đã khá hơn lần trước :uong2:
 
Last edited:

Ojisan

Hako desuyo!
Super Members
Translator
Messages
2,398
Reaction score
765
Points
113
Credits
122
Re: [Light Novel] Zero no Tsukaima

Vol 4 Chap 7


[progressbar-black=100]Translation[/progressbar-black]

Đã hoàn thành.
2600 từ.
 
Last edited:

Ojisan

Hako desuyo!
Super Members
Translator
Messages
2,398
Reaction score
765
Points
113
Credits
122
Re: [Light Novel] Zero no Tsukaima

Vol 4 Chap 8


[progressbar-black=100]Translation[/progressbar-black]

Đã hoàn thành.
3500 từ.

Chap này do bạn bpdoan dịch. Kì này bài dịch khá tốt nên sẽ báo lương PR cho bạn đó luôn :uong2:
 
Last edited:
Top