[Thảo luận] Điều bạn kỳ vọng ở một MC của thể loại Tensei/Isekai là gì ?

Top