Rokujouma no Shinryakusha! [YK][Thử nghiệm]

MetaKN

Member
Messages
84
Reaction score
5
Points
8
Credits
0
Re: [Light novel] Rokujouma no Shinryakusha! [YK][Thử nghiệm]

Tập 15 - Chương 2: Bọ cánh cứng và Sun Ranger (Hắc cầu vồng)
Xem!
 

MetaKN

Member
Messages
84
Reaction score
5
Points
8
Credits
0
Re: [Light novel] Rokujouma no Shinryakusha! [YK][Thử nghiệm]

Tập 15 - Chương 3: Lòng đất và Mặt đất (Hắc cầu vồng)
Xem!
 

MetaKN

Member
Messages
84
Reaction score
5
Points
8
Credits
0
Re: [Light novel] Rokujouma no Shinryakusha! [YK][Thử nghiệm]

Tập 15 - Chương 4: Chiến dịch Xâm nhập
Xem!
 

MetaKN

Member
Messages
84
Reaction score
5
Points
8
Credits
0
Re: [Light novel] Rokujouma no Shinryakusha! [YK][Thử nghiệm]

Tập 15 - Chương 5: Vũ khí Bí mật
Xem!
 

MetaKN

Member
Messages
84
Reaction score
5
Points
8
Credits
0
Re: [Light novel] Rokujouma no Shinryakusha! [YK][Thử nghiệm]

Tập 15 - Chương 6: Quyết tâm của Kiriha
Xem!
 

MetaKN

Member
Messages
84
Reaction score
5
Points
8
Credits
0
Re: [Light novel] Rokujouma no Shinryakusha! [YK][Thử nghiệm]

Lời bạt
Xem!
 

MetaKN

Member
Messages
84
Reaction score
5
Points
8
Credits
0
Re: [Light novel] Rokujouma no Shinryakusha! [YK][Thử nghiệm]

Tập 16 - Chương 1: Tới thế giới dưới lòng đất
Xem!
 

MetaKN

Member
Messages
84
Reaction score
5
Points
8
Credits
0
Re: [Light novel] Rokujouma no Shinryakusha! [YK][Thử nghiệm]

Tập 16 - Chương 2: Xuất kích
Xem!
 

MetaKN

Member
Messages
84
Reaction score
5
Points
8
Credits
0
Re: [Light novel] Rokujouma no Shinryakusha! [YK][Thử nghiệm]

Tập 16 - Chương 3: Thân phận thật của Maguz
Xem!
 

MetaKN

Member
Messages
84
Reaction score
5
Points
8
Credits
0
Re: [Light novel] Rokujouma no Shinryakusha! [YK][Thử nghiệm]

Tập 16 - Chương 4: Chiến trường của những kẻ xâm lược
Xem!
 
Top