Mushoku Tensei [Chaika]

Chaika

i want genie
Super Members
Translator
Messages
853
Reaction score
4,945
Points
93
Credits
41
Re: [Chaika] Mushoku Tensei

Tất cả các trang ngoại trừ Hako yêu cầu dừng leech truyện
Người dịch: Chaika
Web Novel Chapter 142: Lễ tốt nghiệp
 
Last edited:

Chaika

i want genie
Super Members
Translator
Messages
853
Reaction score
4,945
Points
93
Credits
41
Re: [Chaika] Mushoku Tensei

Người dịch: Chaika
Web Novel Chapter 143: Giai đoạn thứ 4
 
Last edited:

Chaika

i want genie
Super Members
Translator
Messages
853
Reaction score
4,945
Points
93
Credits
41
Re: [Chaika] Mushoku Tensei

Người dịch: Chaika
Chuyện bên lề - Sự ra đời của một Tân Kiếm Vương
 

Chaika

i want genie
Super Members
Translator
Messages
853
Reaction score
4,945
Points
93
Credits
41
Re: [Chaika] Mushoku Tensei

Tập 14 Light Novel
Người dịch: Chaika
Web Novel Chapter 144: Thành trên không trung
 
Last edited:

Chaika

i want genie
Super Members
Translator
Messages
853
Reaction score
4,945
Points
93
Credits
41
Re: [Chaika] Mushoku Tensei

Người dịch: Chaika
Web Novel Chapter 145: Yết Kiến Perugius
 

Chaika

i want genie
Super Members
Translator
Messages
853
Reaction score
4,945
Points
93
Credits
41
Re: [Chaika] Mushoku Tensei

Người dịch: Chaika
Web Novel Chapter 146: Quá khứ, Lời nguyền, Triệu hồi và Đố kị
 
Last edited:

Chaika

i want genie
Super Members
Translator
Messages
853
Reaction score
4,945
Points
93
Credits
41
Re: [Chaika] Mushoku Tensei

Người dịch: Chaika
Web Novel Chapter 147: Thảm khốc
 

Chaika

i want genie
Super Members
Translator
Messages
853
Reaction score
4,945
Points
93
Credits
41
Re: [Chaika] Mushoku Tensei

Người dịch: Chaika
Web Novel Chapter 148: Trở lại Đại Lục Ma
 

Chaika

i want genie
Super Members
Translator
Messages
853
Reaction score
4,945
Points
93
Credits
41
Re: [Chaika] Mushoku Tensei

Người dịch: Chaika
Web Novel Chapter 149: Tìm kiếm Kishirika
 
Last edited:

Chaika

i want genie
Super Members
Translator
Messages
853
Reaction score
4,945
Points
93
Credits
41
Re: [Chaika] Mushoku Tensei

Người dịch: Chaika
Web Novel Chapter 150: Yết Kiến Ma Vương Bất Tử
 
Last edited:
Top