I Reincarnated into an Otome Game as a Villainess With Only Destruction Flags… [Tiếng Việt]

la0o9

Eroge Addict
Translator
Messages
844
Reaction score
7,351
Points
93
Credits
0
Re: [Tiếng Việt] I Reincarnated into an Otome Game as a Villainess With Only Destruction Flags…

Ngoại truyện 3: Bữa tiệc trà của các phu nhân quý tộc
 

la0o9

Eroge Addict
Translator
Messages
844
Reaction score
7,351
Points
93
Credits
0
Re: [Tiếng Việt] I Reincarnated into an Otome Game as a Villainess With Only Destruction Flags…

Chap 27: Mẹ và con gái
 

la0o9

Eroge Addict
Translator
Messages
844
Reaction score
7,351
Points
93
Credits
0
Re: [Tiếng Việt] I Reincarnated into an Otome Game as a Villainess With Only Destruction Flags…

Ngoại truyện 4: Nhập học trường Ma Pháp
 

la0o9

Eroge Addict
Translator
Messages
844
Reaction score
7,351
Points
93
Credits
0
Re: [Tiếng Việt] I Reincarnated into an Otome Game as a Villainess With Only Destruction Flags…

Ngoại truyện 5: Bữa tiệc trà của các phu nhân quý tộc, lần nữa
 

la0o9

Eroge Addict
Translator
Messages
844
Reaction score
7,351
Points
93
Credits
0
Re: [Tiếng Việt] I Reincarnated into an Otome Game as a Villainess With Only Destruction Flags…

Chap 28: Tôi gặp rắc rối lớn
 

la0o9

Eroge Addict
Translator
Messages
844
Reaction score
7,351
Points
93
Credits
0
Re: [Tiếng Việt] I Reincarnated into an Otome Game as a Villainess With Only Destruction Flags…

Chap 29: Tôi quên mất một điều cực kì quan trọng
 

la0o9

Eroge Addict
Translator
Messages
844
Reaction score
7,351
Points
93
Credits
0
Re: [Tiếng Việt] I Reincarnated into an Otome Game as a Villainess With Only Destruction Flags…

Chap 30: Lòng tôi rối bời
 

la0o9

Eroge Addict
Translator
Messages
844
Reaction score
7,351
Points
93
Credits
0
Re: [Tiếng Việt] I Reincarnated into an Otome Game as a Villainess With Only Destruction Flags…

Chap 31: Vì đã gặp được người
 

la0o9

Eroge Addict
Translator
Messages
844
Reaction score
7,351
Points
93
Credits
0
Re: [Tiếng Việt] I Reincarnated into an Otome Game as a Villainess With Only Destruction Flags…

Ngoại truyện 6: Vì đã gặp được người +
 

la0o9

Eroge Addict
Translator
Messages
844
Reaction score
7,351
Points
93
Credits
0
Re: [Tiếng Việt] I Reincarnated into an Otome Game as a Villainess With Only Destruction Flags…

Chap 32: Đây là thế giới của tôi
 
Top