Heirs And Graces

Bánh

Hoping for better year
Super Members
Messages
2,114
Reaction score
801
Points
113
Credits
30
".$value.""; if (!empty($css)) { $css = str_replace("s=","font-size:",$css); $css = str_replace("h=","height:",$css); $css = str_replace("w=","width:",$css); if (strpos($css, "al=") == false){ $css .="&text-align:center"; } else { $css = str_replace("al=","text-align:",$css); } if (strpos($css, "vl=") == false){ $css .="&vertical-align:midle"; } else { $css = str_replace("vl=","vertical-align:",$css); } $css = str_replace("cl=","color:#",$css); $css = str_replace("bg=","background-color:#",$css); $css = str_replace("rad=","border-radius:", $css); $css = explode("&", $css); $css_code = ""; $my_result = $css_code.$table_code; } else { $my_result = $table_code; } return; //$my_result; ?>
".$value.""; if (!empty($css)) { $css = str_replace("s=","font-size:",$css); $css = str_replace("h=","height:",$css); $css = str_replace("w=","width:",$css); if (strpos($css, "al=") == false){ $css .="&text-align:center"; } else { $css = str_replace("al=","text-align:",$css); } if (strpos($css, "vl=") == false){ $css .="&vertical-align:midle"; } else { $css = str_replace("vl=","vertical-align:",$css); } $css = str_replace("cl=","color:#",$css); $css = str_replace("bg=","background-color:#",$css); $css = str_replace("rad=","border-radius:", $css); $css = explode("&", $css); $css_code = ""; $my_result = $css_code.$table_code; } else { $my_result = $table_code; } return; //$my_result; ?>
Friendly Remind
Đây là BL game :">


Đôi lời

Game mở scene với các trai auto, không req stats. Mục đích của stats gồm 3 việc: tăng danh tiếng (reputation) để khẳng định mình là người thừa kế xứng đáng số gia sản kếch xù kia, mở sexy scene của trai, lấy ending với trai (tăng stat sẽ tăng love pt, lấy scene không đủ, phải tăng love pt thông qua stat để max, giống remember me ấy).

Nếu bạn có tấm lòng bao dung trả lời đúng hết các scene của các trai thì sẽ có jealous event để heart broken mấy trai kia đi. Với mình vụ này khá thú vị :v (mình ác và mình biết điều đó, khỏi sỉ) Bạn nào không nỡ thì cứ chọn sai là được, vì chọn sai không tăng love point nhưng bù lại cũng không giảm love point.
Và nếu bạn trâu bò thì cứ quất hard lel Ở đây mình chơi easy nên guide nó cũng easy nốt~ Mà cái offical guide nó cũng cụt lủn thôi hà~

Lo tranh thủ tăng hết các req trước rồi hẵng tăng stat tương ứng với trai thì tốt hơn. Nếu bạn chơi mức độ cao hơn thì 1-2 ngày làm việc tăng stat theo yêu cầu, những ngày còn lại dành để tăng stat của đối tượng bạn đang theo để tăng love point.

".$value.""; if (!empty($css)) { $css = str_replace("s=","font-size:",$css); $css = str_replace("h=","height:",$css); $css = str_replace("w=","width:",$css); if (strpos($css, "al=") == false){ $css .="&text-align:center"; } else { $css = str_replace("al=","text-align:",$css); } if (strpos($css, "vl=") == false){ $css .="&vertical-align:midle"; } else { $css = str_replace("vl=","vertical-align:",$css); } $css = str_replace("cl=","color:#",$css); $css = str_replace("bg=","background-color:#",$css); $css = str_replace("rad=","border-radius:", $css); $css = explode("&", $css); $css_code = ""; $my_result = $css_code.$table_code; } else { $my_result = $table_code; } return; //$my_result; ?>

Stat:

Gồm 4 mảng lớn tương ứng với 4 anh:
  • Physique - Karmal
  • Decorum - Eloy
  • Knowledge - Borges
  • Leadership - Vincent
Mỗi mảng phân ra làm 2 nhánh nhỏ:
  • Physique: Strength và Diligence
  • Decorum: Etiquette và Charisma
  • Knowledge: Awareness và Education
  • Leadership: Tidiness và Management
Tiện cái là bảng Activities và bảng Stats sắp xếp đối xứng nhau nên bạn không cần mò coi việc gì tăng stat nào. Hãy nhìn hình dưới mình sẽ giải thích rõ hơn.Như bạn thấy thì dòng đầu hàng ngang của Activities tương ứng với mảng stat lớn đầu tiên: Physique. Những dòng phía dưới cũng tương ứng y như vậy. Và Activities cũng tương ứng với sub stat nhỏ trong mảng lớn: Haul Luggage tương ứng với Strength, Gardering tương ứng với Diligence.

Check point event:

1) Tidiness & Strength >= 10
2) Etiquette & Management >=10
3) 20 Strength & 10 Awareness
4) Diligence & Education >=10
5) Charisma 10, Diligence & Tidiness at 20.
6) scene 11: Education & Management >=20
7) scene 13: Charisma & Awareness >=20
8) scene 14: Etiquette >=20


BBCode@Kei
".$value.""; if (!empty($css)) { $css = str_replace("s=","font-size:",$css); $css = str_replace("h=","height:",$css); $css = str_replace("w=","width:",$css); if (strpos($css, "al=") == false){ $css .="&text-align:center"; } else { $css = str_replace("al=","text-align:",$css); } if (strpos($css, "vl=") == false){ $css .="&vertical-align:midle"; } else { $css = str_replace("vl=","vertical-align:",$css); } $css = str_replace("cl=","color:#",$css); $css = str_replace("bg=","background-color:#",$css); $css = str_replace("rad=","border-radius:", $css); $css = explode("&", $css); $css_code = ""; $my_result = $css_code.$table_code; } else { $my_result = $table_code; } return; //$my_result; ?>
 
Last edited:
Top