Fate/Labyrinth [Đang tiến hành]

hphuc92

Otaku Wannabe
Messages
594
Reaction score
73
Points
28
Credits
135


Số tập: 1 (5 Act)

Based on: Beast's Lair

Nội dung:
Ngoại truyện xảy ra vào thời điểm Cuộc Chiến Chén Thánh năm 1991 của Fate/Prototype: Fragments of Blue and Silver đang đi tới hồi kết.

Character:

Manaka Sajyou

Norma Goodfellow

Saber

Caster

Assassin

Archer

Gray

Wolfgang Faustus

 
Last edited:

hphuc92

Otaku Wannabe
Messages
594
Reaction score
73
Points
28
Credits
135
Re: [Đang tiến hành] Fate/Labyrinth

Act 1 Part 1
 
Last edited:

hphuc92

Otaku Wannabe
Messages
594
Reaction score
73
Points
28
Credits
135
Re: [Đang tiến hành] Fate/Labyrinth

Act 1 Part 2
 
Last edited:

hphuc92

Otaku Wannabe
Messages
594
Reaction score
73
Points
28
Credits
135
Re: [Đang tiến hành] Fate/Labyrinth

Act 1 Part 3
 
Last edited:

hphuc92

Otaku Wannabe
Messages
594
Reaction score
73
Points
28
Credits
135
Re: [Đang tiến hành] Fate/Labyrinth

Act 1 Part 4
 

hphuc92

Otaku Wannabe
Messages
594
Reaction score
73
Points
28
Credits
135
Re: [Đang tiến hành] Fate/Labyrinth

Act 2 Part 1
 

hphuc92

Otaku Wannabe
Messages
594
Reaction score
73
Points
28
Credits
135
Re: [Đang tiến hành] Fate/Labyrinth

Act 2 Part 2
 
Last edited:

hphuc92

Otaku Wannabe
Messages
594
Reaction score
73
Points
28
Credits
135
Re: [Đang tiến hành] Fate/Labyrinth

Act 2 Part 3
 
Last edited:

hphuc92

Otaku Wannabe
Messages
594
Reaction score
73
Points
28
Credits
135
Act 2 Part 4
 
Top