Hiện nhóm

 1. Ban quản trị

  1. Đến từ
   Angel Palace

   Azu-tan

   1. Diễn Ðàn:
   2. Thảo luận Anime
  2. doremon12340

   1. Diễn Ðàn:
   2. Download CG
  3. Đến từ
   Hanoi

   edIT

   1. Diễn Ðàn:
   2. Download Visual Novel
  4. Hako-chan

   1. Diễn Ðàn:
   2. Cổng Light Novel
  5. Đến từ
   Ranh giới giữa hiện thực và ảo mộng

   hana0yuki

   1. Diễn Ðàn:
   2. Otome Game
  6. Đến từ
   A place where winter never ends

   nhatvietnguyen

   1. Diễn Ðàn:
   2. Download Visual Novel
  7. Non

   1. Diễn Ðàn:
   2. Download Light Novel,
   3. Thảo luận Light Novel
  8. Đến từ
   ホーチミン市

   phantrivinh

   1. Diễn Ðàn:
   2. Music and OST
  9. Đến từ
   Arkham Asylum

   pikeman

   1. Diễn Ðàn:
   2. Thảo luận Anime
  10. Đến từ
   Giữa biển người

   Ryuukuni Saki

   1. Diễn Ðàn:
   2. Thảo luận Manga
  11. Silver King

   1. Diễn Ðàn:
   2. Cổng Light Novel,
   3. Project Light Novel,
   4. Project Visual Novel
  12. Đến từ
   The World I wanna die

   Vô Lệ

   1. Diễn Ðàn:
   2. Thảo luận Visual Novel,
   3. VL News
  13. Đến từ
   Where the darkness fill the air

   xulubu

   1. Diễn Ðàn:
   2. Ecchi Fanclub
  14. Đến từ
   Đà Nẵng

   yui2401

   1. Diễn Ðàn:
   2. Cổng Light Novel,
   3. Download Light Novel
  15. yukihana_1006

   1. Diễn Ðàn:
   2. Otome Game
  16. Đến từ
   Hành tinh #4510471

   __Aoki__

   1. Diễn Ðàn:
   2. Otome Game
 1. Administrators

  1. Checkmate

  2. Ciela

  3. Hako-chan

 2. Super Moderators

  1. Đến từ
   Angel Palace

   Azu-tan

  2. Checkmate

  3. Đến từ
   Hồng Vũ Thiên Sứ Thánh Điện

   Maou-sama

  4. Silver King