Hiện nhóm

 1. Ban quản trị

  1. Đến từ
   Angel Palace

   Azu-tan

   1. Diễn Ðàn:
   2. Thảo luận Anime
  2. Đến từ
   Hanoi

   edIT

   1. Diễn Ðàn:
   2. Download Visual Novel
  3. Hako-chan

   1. Diễn Ðàn:
   2. Cổng Light Novel
  4. Đến từ
   A place where winter never ends

   nhatvietnguyen

   1. Diễn Ðàn:
   2. Download Visual Novel
  5. Non

   1. Diễn Ðàn:
   2. Download Light Novel,
   3. Thảo luận Light Novel
  6. Đến từ
   ホーチミン市

   phantrivinh

   1. Diễn Ðàn:
   2. Music and OST
  7. Đến từ
   Arkham Asylum

   pikeman

   1. Diễn Ðàn:
   2. Thảo luận Anime
  8. Đến từ
   Giữa biển người

   Ryuukuni Saki

   1. Diễn Ðàn:
   2. Thảo luận Manga
  9. Silver King

   1. Diễn Ðàn:
   2. Cổng Light Novel,
   3. Project Light Novel,
   4. Project Visual Novel
  10. sliverrose

   1. Diễn Ðàn:
   2. Otome Game
  11. Đến từ
   The World I wanna die

   Vô Lệ

   1. Diễn Ðàn:
   2. Thảo luận Visual Novel,
   3. VL News
  12. Đến từ
   Where the darkness fill the air

   xulubu

   1. Diễn Ðàn:
   2. Ecchi Fanclub
  13. Đến từ
   Đà Nẵng

   yui2401

   1. Diễn Ðàn:
   2. Cổng Light Novel,
   3. Download Light Novel
  14. yukihana_1006

   1. Diễn Ðàn:
   2. Otome Game
  15. Đến từ
   Hành tinh số 4510471

   __Aoki__

   1. Diễn Ðàn:
   2. Otome Game
 1. Administrators

  1. Checkmate

  2. Hako-chan

 2. Super Moderators

  1. Đến từ
   Angel Palace

   Azu-tan

  2. Checkmate

  3. Đến từ
   Hồng Vũ Thiên Sứ Thánh Điện

   Maou-sama

  4. Silver King