Search results

 1. kyodash

  [FC] Eushully-chan☆20th anniversary's first game launch (29/01/2019)

  aaaaaaaa, cuối cùng ..cũng có 7*
 2. kyodash

  [FC] Eushully-chan☆20th anniversary's first game launch (29/01/2019)

  làm sao để bé rèn vào team thế các bác,end game rồi vẫn ko thấy bé TTxTT
 3. kyodash

  [FC] Eushully-chan☆20th anniversary's first game launch (29/01/2019)

  đậu phọng,éo ra lily mà ra con bánh bèo này
 4. kyodash

  [Game][Nutaku]Kamihime Project

  tình hình đang tính mua tick mix 5k đmm point, team mình thế này theo các bác nên pick ssr nào? FUll dark luôn hay tối ưu các thuộc tính khác?
 5. kyodash

  [FC] AliceSoft -DMM game coming soon for 30th anniversary (2020)

  đoạn rance hấp warg là ở part 1 hay 2 thế các chế
 6. kyodash

  Fate/Grand Order sida trồng đào hội

  drop ngon thế các công dân ai mà chả cắn táo farm nên hết nhanh là đúng ràu
 7. kyodash

  [FC] AliceSoft -DMM game coming soon for 30th anniversary (2020)

  cứu thì mất đi 1 end là tông lâu đài vào kay trừ khi bác theo chủ nghĩ perfect éo để ai chết như mềnh thì cứu còn ko thì thôi
 8. kyodash

  [FC] AliceSoft -DMM game coming soon for 30th anniversary (2020)

  thế lúc đi đánh ở Leazas thì làm sao để gặp ẻm? mị đánh ở leazas đi đường em chim mà ko thấy
 9. kyodash

  [FC] AliceSoft -DMM game coming soon for 30th anniversary (2020)

  các chế biết làm sao để mở sự kiện lấy em Silky ko?
 10. kyodash

  [FC] AliceSoft -DMM game coming soon for 30th anniversary (2020)

  cái đó có thể tránh dc tầm turn 6 7. có sự kiện đánh vào nơi summon lính của bên quỷ, vào sự kiện phá cái đó thì tránh bị mất 2 turn.
 11. kyodash

  [FC] AliceSoft -DMM game coming soon for 30th anniversary (2020)

  option NG+ cho các chế đây
 12. kyodash

  [FC] AliceSoft -DMM game coming soon for 30th anniversary (2020)

  ở turn 3 4 sẽ có sự kiện đi tìm miki,ráng tìm miki trước tránh dc. LoveHarem ở bảng skills,nâng skills 3 dòng 2 là dùng dc
 13. kyodash

  [FC] Eushully-chan☆20th anniversary's first game launch (29/01/2019)

  re: [FC]Eushully-chan☆Fuukan no Grasesta (26/10) quá khó luôn ấy chứ,nhiều khi ra dc ssr mà lạc rate thì tức hộc máu:140:
 14. kyodash

  [FC] Eushully-chan☆20th anniversary's first game launch (29/01/2019)

  re: [FC]Eushully-chan☆Fuukan no Grasesta (26/10) bên đó là cái bãi muối,chỉ dành cho đám tư bẩn thôi Vô Lệ: mị dc bé này
 15. kyodash

  [FC] Eushully-chan☆20th anniversary's first game launch (29/01/2019)

  re: [FC]Eushully-chan☆Fuukan no Grasesta (26/10) Vô Lệ cái vé láy lấy free 1 6* làm sao để có thế bác
 16. kyodash

  [FC] Eushully-chan☆20th anniversary's first game launch (29/01/2019)

  re: [FC]Eushully-chan☆Fuukan no Grasesta (26/10) 6* thứ 2 đã về,các chế cho cái review bé này
 17. kyodash

  [FC] Eushully-chan☆20th anniversary's first game launch (29/01/2019)

  re: [FC]Eushully-chan☆Fuukan no Grasesta (26/10) bên AS của girlcelly
 18. kyodash

  [FC] Eushully-chan☆20th anniversary's first game launch (29/01/2019)

  re: [FC]Eushully-chan☆Fuukan no Grasesta (26/10) amayui ap5 cho các chế đây https://drive.google.com/file/d/1_NGg1RZRg0oZfc0OXoL4kJcrrvouZCbl/
 19. kyodash

  [FC] Eushully-chan☆20th anniversary's first game launch (29/01/2019)

  re: [FC]Eushully-chan☆Fuukan no Grasesta (26/10) h chỉnh lại múi giờ thì thành 990004,vãi lúa
Top