Search results

  1. kty612

    Hình vẽ về Anime Manga

    Mình thích xem Anime + đọc Manga + vẽ => rảnh rỗi thi thoảng lại vẽ hình các char trong Anime, Manga, thành ra muốn lập Topic để chia sẻ sở thích vẽ vời này "với những ai có hứng thú". Bạn nào biết vẽ hay không biết vẽ cũng được, miễn thích thì có thể chia sẻ tác phẩm của mình, bằng bút chì bút...
Top