Search results

  1. Anikawa

    [GAME] BanG Dream! Girl's Band Party

    BanG Dream! Girl's Band Party I.Giới thiệu chung Chúng ta đã biết những trò rhythm nổi tiếng bên thị trường Nhật như Idol M@ster , hay Love Live!,... Kế tiếp những bậc tiến bối đi trước thì chủ đề lần này không phải là Idol thông thường mà là về Band. Trò chơi được phát triển bởi Craft Egg, và...
Top