Search results

  1. MisterBestPain

    [Event] NHÌN NÚI ĐOÁN TÊN - KỲ 5

    Kỳ 5 (Mr.BestPain ft. Mr.DanieLili) (ấn vào hình để xem Full size ảnh) --*Thể Lệ*-- Diễn ra từ 9h 20/11 --> 17h 27/11 (1 tuần) Event sẽ có tổng cộng 30 hình tương ứng vs 30 char đến từ 2D World. Những gì bạn phải làm cần nhìn hình và trả lời đúng hình ấy là nhân vật...
Top