Search results

  1. Lolicon134

    Spoilers Gamers [Tập Cuối]

    Trans: It's me a.k.am mgn Chương 1: “Um, Amano đã chính thức hẹn hò với Tendou….?” *** Đã được 1 thời gian dài kể từ khi Amano, Uehara, Chiaki, Aguri và Karen có một buổi giao lưu giữa các gamers. Vì vậy, Uehara, với một khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, hỏi Amano về tính đúng sai trong chuyện anh...
Top