Search results

  1. quoravn

    Tại sao nên xem phim của Ghibli

    Nếu bạn yêu thích phim hoạt hình, thì chắc chắn bạn nên thử xem phim của Studio Ghibli, bởi vì đấy là những bộ phim hoạt hình hay nhất ngoài kia. Tôi đã xem bảy phim của Studio Ghibli và tôi thích toàn bộ chúng. Tôi chỉ đề cập đến những bộ phim yêu thích nhất của mình ở đây và hãy quyết định...
  2. quoravn

    Ví dụ xuất sắc nhất cho việc “diễn đạt không cần lời” trong phim ảnh

    Việc bộ phim UP có thể khiến bạn khóc trong 10 phút đầu mà không cần dùng lời thoại là đủ làm tôi hết sức ngạc nhiên rồi. Khi tôi xem phim này ngoài rạp, tôi mới 10 tuổi và tôi nhớ mình rất cảm động với 10 phút đầu này. Chúng ta nhảy thẳng vào cuộc đời của Ellie và Carl để chứng kiến những thăng...
Top