Search results

  1. kawaizu

    Lỗi ko thể Edit trên Cổng LN

    Như tiêu đề sau khi cmt 1 dòng ở phần bình luận ở bất kỳ trang ln nào, mình muốn edit lại lỗi chính tả, sau khi edit sửa xong F5 lại thì nó quay lại như cũ ko sửa được
Top