Search results

  1. hoanganh_08121996

    Cảm nhận về anime chuyển thể từ VN-LN

    Có rất nhiều VN được chuyển thể thành Anime nhưng các bộ chuyển thể hầu hết chỉ đi theo một route chính nên gây rất nhiều ức chế cho fan nhất là fan của VN vốn đã quen với phong cách clear all route ,và hơn nữa sẽ khiến người xem cảm thấy bị động ko được đi sâu vào nhân vật và story của nhân vật...
Top