Awarded medals

 1.  

  Inori

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 10000 pts.
 2.  

  Furukawa Yui

  . Huy hiệu event box EFC.
 3.  

  Kasugano Sora

  . Đủ chuẩn
Top