Awarded medals

 1.  

  Kings of the World

  . Award Request Accepted
 2.  

  Saber

  . Award Request Accepted
 3.  

  Horo

  . Award Request Accepted
 4.  

  Hitagi Cua

  . đủ chuẩn
 5.  

  Tsubasa Mèo

  . Phần thưởng dành cho thành viên đóng góp 30 series trong box Download Light Novel / Đăng 15 vol Light Novel trên cổng BBS.
 6.  

  Shinobu Thời Gian

  . Phần thưởng dành cho thành viên đóng góp 40 series trong box Download Light Novel / Đăng 20 vol Light Novel trên cổng BBS.
 7.  

  Nadeko Rắn

  . Phần thưởng dành cho thành viên đóng góp 60 series trong box Download Light Novel / Đăng 30 vol Light Novel trên cổng BBS.
 8.  

  Mayoi Sên

  . Phần thưởng dành cho thành viên đóng góp 80 series trong box Download Light Novel / Đăng 50 vol Light Novel trên cổng BBS.
 9.  

  Suruga Khỉ

  . Phần thưởng dành cho thành viên đóng góp 100 series trong box Download Light Novel / Đăng 70 vol Light Novel trên cổng BBS.
 10.  

  Black Hanekawa

  . Phần thưởng dành cho thành viên đóng góp 150 series trong box Download Light Novel / Đăng 100 vol Light Novel trên cổng BBS.
Top