yevon
Reaction score
26

Profile posts Latest activity Postings About

  • Thánh Dê vào vote giúp cho Yura của mình với :(
    Vote và cảm theo cú pháp này với:55:


    Nhân vật của bộ này cũng thuộc Innocent Grey như Kara no Shoujo nên mình muốn Yura vào sâu :196:
    Thanks và xin lỗi vì đã spam pro5:140:
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top