Awarded medals

 1.  

  Black Rock Shooter

  . Phần thưởng dành cho thành viên tạo được 300 chủ đề hợp lệ trong box Music.
 2.  

  Hinagiku

  . Phần thưởng dành cho thành viên tạo được 200 chủ đề hợp lệ trong box Music.
 3.  

  Kirino

  . 100 like
 4.  

  Mio

  . Phần thưởng dành cho thành viên tạo được 100 chủ đề hợp lệ trong box Music.
Top