vykabe
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • Bạn tải file này về
    Đặt file crack ( persistent ) vào thư mục C:\Users\[Your Username]\AppData\Roaming\RenPy\Queen_Of_Thieves
    Cái AppData thường bị ẩn, bạn phải cấp phép xem file ẩn thì mới hiện ra
    Bạn có hình ảnh về lỗi game ko. Vì mình chơi ko bị gì cả. Bạn chơi tới đoạn nào bị bắt đăng ký?
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top