Awarded medals

 1.  

  Kurimu

  . 200 like
 2.  

  Kirino

  . 100 like
 3.  

  Girl in the Illusionary World

  . "On the Hillside Path Where the Cherry Blossoms Flutter" . Phần thưởng dành cho thành viên viết trên 5 bài review.
Top