Awarded medals

 1.  

  Kurumi

  . donated
 2.  

  Shizuku

  . donated
 3.  

  Nadeko

  . Award Request Accepted
 4.  

  Shana

  . Award Request Accepted
 5.  

  Shiina Mashiro

  . Phần thưởng dành cho thành viên up được 380GB trong box Download Visual Novel.
 6.  

  Yuzuriha Inori

  . Phần thưởng dành cho thành viên up được 180GB trong box Download Visual Novel.
 7.  

  Saber

  . Đủ chuẩn
 8.  

  Tokisaki Kurumi

  . Award Request Accepted
 9.  

  Ryougi Shiki

  . Phần thưởng dành cho thành viên up được 260GB trong box Download Visual Novel.
 10.  

  Ayase Eli

  . Award Request Accepted
 11.  

  Sonoda Umi

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 12.  

  Sonico

  . Award Request Accepted
 13.  

  Horo

  . Award Request Accepted
 14.  

  Ōkami-san

  . Award Request Accepted
 15.  

  Horo

  . Phần thưởng dành cho thành viên up được 50GB trong box Download Visual Novel.
 16.  

  Kurimu

  . 200 like
 17.  

  Kirino

  . Award Request Accepted
Top