tm902541
Reaction score
128

Profile posts Latest activity Postings Awarded medals About

 • Đống ảnh đó cũng nặng với từ domain khác nên lười đem về ghê.
  Ờm nó die thật đấy, do nó nằm ở server cũ mà nặng quá mình chưa mang theo được.
  Mình thử nghiệm thì tất cả đều bình thường mà. Hay là do cậu chuột phải vào cái mũi tên màu đen? Phải right click lên tên tập cơ.
  Khoan, mình kiểm tra lại thì thấy cậu nằm là Moderator mà nhỉ, nếu vậy thì chắc có lỗi gì xảy ra nên cậu thấy 404. Để mình kiểm tra lại.
  À, tại mình migrate từ bbs cũ qua nên nó thành tên mình cả ấy mà. Vì dù sao truyện vẫn phải có người quản lý nếu để free edit cả thì loạn lắm.

  Cậu cần bộ nào cứ nói mình sẽ chuyển qua lại.
  mấy tháng nay bận làm riạuu có cv đc vol nào nữa đâu mà up típ, thậm chí còn chẳng đọc cuốn LN nào... =))

  thím gánh đc bnhiu thì ráng gánh đi, ko có thì chừa mấy bộ của mềnh lại, bữa nào quởn up chứ h lười lắm, còn kon bích-chi kia mềnh nghi ngờ độ siêng lắm. =]]
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top