Awarded medals

 1.  

  Yazawa Nico

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 2.  

  Minami Kotori

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 3.  

  Cecilia Alcott

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 4.  

  Laura Bodewig

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 5.  

  Black Rock Shooter

  . Phần thưởng dành cho thành viên tạo được 300 chủ đề hợp lệ trong box Music.
 6.  

  Tokisaki Kurumi

  . Phần thưởng dành cho thành viên up được 520GB trong box Download Visual Novel.
 7.  

  Shinobu Thời Gian

  . Phần thưởng dành cho thành viên đóng góp 40 series trong box Download Light Novel / Đăng 20 vol Light Novel trên cổng BBS.
 8.  

  Flying Pantsu

  . Sida.
Top