Awarded medals

 1.  

  Lilo.l

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 2000 pts.
 2.  

  Linda

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 2000 pts.
 3.  

  Haqua

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 4.  

  Diana

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 5.  

  Apollo

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 6.  

  Vulcan

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 7.  

  Minerva

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 8.  

  Mars

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 9.  

  Mercury

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 10.  

  Scripture Gabriel

  . donate gia hạn domain
 11.  

  Chocolat

  . Huy hiệu event.
 12.  

  Furano

  . Huy hiệu event.
 13.  

  Black Hanekawa

  . Phần thưởng dành cho thành viên đóng góp 150 series trong box Download Light Novel / Đăng 100 vol Light Novel trên cổng BBS.
 14.  

  Kurimu

  . 200 like
 15.  

  Suruga Khỉ

  . Phần thưởng dành cho thành viên đóng góp 100 series trong box Download Light Novel / Đăng 70 vol Light Novel trên cổng BBS.
 16.  

  Kirino

  . 100 like
 17.  

  Shinobu Thời Gian

  . Award Request Accepted
 18.  

  Nadeko Rắn

  . Award Request Accepted
 19.  

  Mayoi Sên

  . Award Request Accepted
 20.  

  Hitagi Cua

  . Award nomination from Hako-chan accepted.
 21.  

  Tsubasa Mèo

  . Award nomination from Hako-chan accepted.
Top