Awarded medals

 1.  

  Inori

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 10000 pts.
 2.  

  Apollo

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 3.  

  Vulcan

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 4.  

  Minerva

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 5.  

  Mars

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 6.  

  Mercury

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 7.  

  Haqua

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 8.  

  Diana

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 9.  

  Kings of the World

  . Award Request Accepted
 10.  

  Moe Vanguard

  . "Onjouji Toki, the Future Sight."Huy hiệu đặc biệt dành cho người đoạt giải trong các event do forum tổ chức.
 11.  

  Kamikawa Mayuko

  . Award nomination from Ryuukuni Saki accepted.
 12.  

  Ishizuki Koyori

  . 1000 threads DL manga.
 13.  

  Ishizuki Mana

  . 500 threads DL manga.
 14.  

  Morimiya Aono

  . 250 topics.
 15.  

  Matsuri Shihou

  . 100 topics.
 16.  

  Black Hanekawa

  . 150
 17.  

  Black Rock Shooter MkII

  . 500
 18.  

  Suruga Khỉ

  . 100
 19.  

  Black Rock Shooter

  . 300
 20.  

  Mayoi Sên

  . Đủ.
 21.  

  Nadeko Rắn

  . Đủ.
 22.  

  Hinagiku

  . Đủ 200.
 23.  

  Shinobu Thời Gian

  . Đủ 40.
 24.  

  Tsubasa Mèo

  . Đủ chuẩn.
 25.  

  Mio

  . Đủ chuẩn.
 26.  

  Hitagi Cua

  . Đủ chuẩn.
Top