Awarded medals

 1.  

  Inori

  . Award Request Accepted
 2.  

  Yasuhara Ema

  . Award Request Accepted
 3.  

  Haqua

  . Award Request Accepted
 4.  

  Diana

  . Award Request Accepted
 5.  

  Touma Kazusa

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 50000 pts.
 6.  

  Shana

  . Huy hiệu dành cho các đóng góp được nhiều người công nhận. (600 like)
 7.  

  Ōkami-san

  . Huy hiệu dành cho các đóng góp được nhiều người công nhận. (400 like)
 8.  

  Kurimu

  . Huy hiệu dành cho các đóng góp được nhiều người công nhận. (200 like)
 9.  

  Kirino

  . Award Request Accepted
Top