Awarded medals

 1.  

  Suruga Khỉ

  . Award Request Accepted
 2.  

  Tsubasa Mèo

  . Phần thưởng dành cho thành viên đóng góp 30 series trong box Download Light Novel / Đăng 15 vol Light Novel trên cổng BBS.
 3.  

  Shinobu Thời Gian

  . Phần thưởng dành cho thành viên đóng góp 40 series trong box Download Light Novel / Đăng 20 vol Light Novel trên cổng BBS.
 4.  

  Hitagi Cua

  . Phần thưởng dành cho thành viên đóng góp 20 series trong box Download Light Novel / Đăng 10 vol Light Novel trên cổng BBS.
 5.  

  Mayoi Sên

  . 50 vol BBS
 6.  

  Nadeko Rắn

  . Phần thưởng dành cho thành viên đóng góp 60 series trong box Download Light Novel / Đăng 30 vol Light Novel trên cổng BBS.
 7.  

  Saito Himea

  . Award Request Accepted
 8.  

  Girl in the Illusionary World

  . 5 review
 9.  

  Lilo.l

  . donated
 10.  

  Nito Nazuna

  . 200 like
 11.  

  Shana

  . 600 like
 12.  

  Linda

  . donated
 13.  

  Ōkami-san

  . Đủ like
 14.  

  Sarashiki Tatenashi

  . donated
 15.  

  Diana

  . donated
 16.  

  Queen

  . donated
 17.  

  Kirino

  . 100 like
 18.  

  Nagato Yuki

  . Quà mừng năm mới 2015
 19.  

  Akemi Homura

  . Quà mừng SN forum lần 2
Top