Awarded medals

 1.  

  Horo

  . Award Request Accepted
 2.  

  Shana

  . Award Request Accepted
 3.  

  Kirigiri Kyouko

  . NVCT kỳ 6 M-Lầy
 4.  

  Kings of the World

  . Award Request Accepted
 5.  

  Saito Himea

  . Phần thưởng dành cho thành viên dịch trên 2 vol LN hoặc hoàn tất 1 PJ VN.
 6.  

  Ōkami-san

  . Award Request Accepted
 7.  

  Lilo.l

  . donated
 8.  

  Linda

  . donated
 9.  

  Mercury

  . donated
 10.  

  Tokisaki Kurumi

  . Giải nhất Moe Arena 2015
 11.  

  Maid-tan waiting for Onii-chan

  . list eroge 6 tháng
 12.  

  Kurisu

  . list eroge 1 năm
 13.  

  Kurimu

  . 200 like
 14.  

  Kirino

  . 100 likes
 15.  

  Arikawa Hime

  . Quà mừng SN forum lần 2
 16.  

  Minami Kotori

  . Donated
 17.  

  Horo

  . đủ chuẩn
 18.  

  Saber

  . đủ chuẩn
Top