N
Reaction score
20

Profile posts Latest activity Postings About

  • Cứ tự nhiên đi bạn hiền :v Viết xong nhớ send tớ coi với nhé :)
    Bài Remember 11 bạn để vào spoil đi chứ thế kia thì nó dài quá :mohoi:
    Bạn ơi, mình muốn xin phép cậu up bộ Boogiepop And Others (Boogiepop Never Laughs) lên cổng BBS, tất nhiên credit, tên người dịch, tất cả mình đều sẽ để tên cậu
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top