Awarded medals

 1.  

  Kuroneko

  . Đủ chuẩn
 2.  

  Ferris

  . Đủ chuẩn
 3.  

  Horizon Ariadust

  . Phần thưởng dành cho thành viên tham gia trên 4 vol LN hoặc hoàn tất 2 PJ VN.
 4.  

  Hitagi Cua

  . Phần thưởng dành cho thành viên đóng góp 20 series trong box Download Light Novel / Đăng 10 vol Light Novel trên cổng BBS.
 5.  

  Tsubasa Mèo

  . Phần thưởng dành cho thành viên đóng góp 30 series trong box Download Light Novel / Đăng 15 vol Light Novel trên cổng BBS.
 6.  

  Shinobu Thời Gian

  . Phần thưởng dành cho thành viên đóng góp 40 series trong box Download Light Novel / Đăng 20 vol Light Novel trên cổng BBS.
 7.  

  Nadeko Rắn

  . Phần thưởng dành cho thành viên đóng góp 60 series trong box Download Light Novel / Đăng 30 vol Light Novel trên cổng BBS.
 8.  

  Mayoi Sên

  . Phần thưởng dành cho thành viên đóng góp 80 series trong box Download Light Novel / Đăng 50 vol Light Novel trên cổng BBS.
 9.  

  Horo

  . 800 likes
 10.  

  Inori

  . donated
 11.  

  Saito Himea

  . Dịch được 2 vol LN
 12.  

  Shana

  . 600 like
 13.  

  Ōkami-san

  . 400 like
 14.  

  Kurimu

  . 200 like
 15.  

  Kirino

  . 100 like
Top