littlekai
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • Là mem cũ nên tớ nhắc nhở tí nè, khi thảo luận bạn nên chú ý 2 điều:
    -Đừng "đào mộ", tức là đừng lôi những chủ đề không ai đụng tới lên để thảo luận (xem ngày đăng của cái post cuối cùng để biết chủ đề đó cũ hay mới).
    -Đừng lập thread lung tung, có gì cứ vô thớt FA https://hako.re/forum/9-thu-gian/38570-fa-real-664.html hỏi chừng trước.
    Thế nhé :188:
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top