Awarded medals

 1.  

  Sarashiki Tatenashi

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 2.  

  Yasuhara Ema

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 10000 pts.
 3.  

  Mercury

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 4.  

  Inori

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 10000 pts.
 5.  

  Haqua

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 6.  

  Saber Lily

  . Award Request Accepted
 7.  

  Laura Bodewig

  . donated
 8.  

  Flower of Hell

  . "Furude Rika, the Queen Carrier." Huy hiệu đặc biệt dành cho người đoạt giải trong các event do forum tổ chức.
 9.  

  Kurumi

  . Huy hiệu event/Có thể đổi bằng 5000 pts.
 10.  

  Estel Freesia

  . Award nomination from doremon12340 accepted.
 11.  

  Kasugano Sora

  . Award nomination from doremon12340 accepted.
Top