Awarded medals

 1.  

  Shana

  . Huy hiệu dành cho các đóng góp được nhiều người công nhận. (600 like)
 2.  

  Horo

  . Huy hiệu dành cho các đóng góp được nhiều người công nhận. (800 like)
 3.  

  Sonoda Umi

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 4.  

  Ayase Eli

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 5.  

  Hoshizora Rin

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 6.  

  Koizumi Hanayo

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 7.  

  Nishikino Maki

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 8.  

  Yazawa Nico

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 9.  

  Minami Kotori

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 10.  

  Kousaka Honoka

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 11.  

  Tojo Nozomi

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 12.  

  Cecilia Alcott

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 13.  

  Laura Bodewig

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 14.  

  Shinonono Houki

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 15.  

  Charlotte Dunois

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 16.  

  Huang Lingyin

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 17.  

  Sarashiki Tatenashi

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 18.  

  Kano Shuuya

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 19.  

  Enomoto Takane

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 20.  

  Kokonose Haruka

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 21.  

  Tateyama Ayano

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 22.  

  Haqua

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 23.  

  Diana

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 24.  

  Apollo

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 25.  

  Vulcan

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 26.  

  Minerva

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 27.  

  Mars

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 28.  

  Mercury

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 29.  

  Lilo.l

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 2000 pts.
 30.  

  Linda

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 2000 pts.
 31.  

  Last

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 2000 pts.
 32.  

  Shin

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 2000 pts.
 33.  

  Queen

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 4000 pts.
 34.  

  Shizuku

  . Huy hiệu event/Có thể đổi bằng 5000 pts.
 35.  

  Kurumi

  . Huy hiệu event/Có thể đổi bằng 5000 pts.
 36.  

  Inori

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 10000 pts.
 37.  

  Yasuhara Ema

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 10000 pts.
 38.  

  Touma Kazusa

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 50000 pts.
 39.  

  Ōkami-san

  . 400 like
 40.  

  Kurimu

  . 200 like
 41.  

  Hitagi Cua

  . Phần thưởng dành cho thành viên đóng góp 20 series trong box Download Light Novel / Đăng 10 vol Light Novel trên cổng BBS.
 42.  

  Tsubasa Mèo

  . Phần thưởng dành cho thành viên đóng góp 30 series trong box Download Light Novel / Đăng 15 vol Light Novel trên cổng BBS.
 43.  

  Shinobu Thời Gian

  . Phần thưởng dành cho thành viên đóng góp 40 series trong box Download Light Novel / Đăng 20 vol Light Novel trên cổng BBS.
 44.  

  Nadeko Rắn

  . Phần thưởng dành cho thành viên đóng góp 60 series trong box Download Light Novel / Đăng 30 vol Light Novel trên cổng BBS.
 45.  

  Yuzuriha Inori

  . Award nomination from edIT accepted.
 46.  

  Saber

  . Award nomination from edIT accepted.
 47.  

  Horo

  . Award nomination from edIT accepted.
 48.  

  Kirino

  . Huy hiệu dành cho các đóng góp được nhiều người công nhận. (100 like)
Top