Awarded medals

 1.  

  Hitagi Cua

  . Award nomination from Ciela accepted.
 2.  

  Tsubasa Mèo

  . Award nomination from Ciela accepted.
 3.  

  Shinobu Thời Gian

  . Award nomination from Ciela accepted.
 4.  

  Girl in the Illusionary World

  . Award nomination from Ciela accepted.
 5.  

  Horizon Ariadust

  . Phần thưởng dành cho thành viên tham gia trên 4 vol LN hoặc hoàn tất 2 PJ VN.
 6.  

  Laura Bodewig

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 7.  

  Charlotte Dunois

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 8.  

  Saito Himea

  . Phần thưởng dành cho thành viên dịch trên 2 vol LN hoặc hoàn tất 1 PJ VN.
Top