K
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • Không spam trong khu vực download nhé bạn có gì hỏi uploader xem coi họ có đồng ý share link cho người dưới 30 post hay không
    Trong box DL thì yêu cầu ko spam.
    Chỗ đó chỉ post game mới hoặc thêm mirrows thôi.
    Muốn xin link thì có thể PM uploader hoặc nhờ ai soi hộ (tốt nhất hỏi uploader)
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top