katra
Reaction score
1

Profile posts Latest activity Postings About

  • Mặc dù ta đã , làm Friend bao lâu , nhưng h ta sẽ , chào bạn 1 câu...
    Ờ , thì là mấy câu hỏi kiến thức về visual novel với light novel đó. mình fải f5 cả chục lần mới tìm được một câu hỏi có thể trả lời :195:
    chúc mừng bạn đã vượt qua dàn câu hỏi bảo mật khó đến mức thần thánh này =))
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top