Awarded medals

 1.  

  Saito Himea

  . dịch Akagoei
 2.  

  Kurimu

  . Huy hiệu dành cho các đóng góp được nhiều người công nhận. (200 like)
 3.  

  Nagato Yuki

  . Quà mừng năm mới 2015
 4.  

  Kirino

  . 100 like
 5.  

  Yuzuriha Inori

  . Phần thưởng dành cho thành viên up được 180GB trong box Download Visual Novel.
 6.  

  Horo

  . Phần thưởng dành cho thành viên up được 50GB trong box Download Visual Novel.
 7.  

  Saber

  . Phần thưởng dành cho thành viên up được 100GB trong box Download Visual Novel.
 8.  

  Ryougi Shiki

  . Phần thưởng dành cho thành viên up được 260GB trong box Download Visual Novel.
 9.  

  Shizuku

  . Huy hiệu event/Có thể đổi bằng 5000 pts.
Top