Recent content by hoangquan

  1. H

    [Game][Nutaku]Brave Girl Ravens XR

    Cho em hỏi ngu chút xíu là: - Level bao nhiêu mở được chức năng Mopping up operation hiện máy mình không mở được và hiện dòng chữ "No Mopping-up operation now". - Mình đã farm map "Practice for seashore II" mấy chục lần một ngày mà hôm sau không farm được và hiện chữ "Unreleased stage"...
Top