Hoang Tu
Reaction score
3

Profile posts Latest activity Postings About

  • Mình có thể hỏi tại sao nick bạn lại đỏ lè lên vậy ko ? Thành Admin khi nào thế ? :178:
    Này, chú để lại nhận xét thì không ai cấm nhưng đừng có ở đâu cũng spam như vậy và cùng 1 lúc nhá
    Thấy cái bảng top không, tên chú hiện lên nhiều quá sẽ khiến các Admin để ý đó :147:
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top