hayateshock
Reaction score
1

Profile posts Latest activity Postings About

  • Hiện tại thì mình cũng chưa có nhu cầu down thêm visual novel (ổ cứng hết chỗ cmnr XD) nhưng cũng xin cảm ơn lời đề nghị của bạn :), sau này có gì xin chỉ giáo:hoa:
    bạn muốn kiếm visual novel gì cứ nói với mình ,mình xin giúp cho
    chào bạn ,mình chưa thấy bạn lần nào ,bạn là thành viên mới à ?
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top