Fukahi
Reaction score
9

Profile posts Latest activity Postings About

  • Hmm, phần truyện dịch con mygei nó có tuyển mod BBS để copy - paste từ Sonako qua, bên đó có team của con quần xịp a.k.a superman dịch xong bộ Iris này rồi nên chắc mod BBS ko biết rồi copy thẳng vào phần em làm luôn.

    Để anh duplicate thành 2 bản như bên pj Bungaku Shoujo của sickos và thầy shindo nhé? Em cứ dịch và đăng bên bản kia nếu muốn và còn hứng :v
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top