Awarded medals

 1.  

  Takanashi Rikka

  . Phần thưởng dành cho thành viên up được 1024GB trong box Download Visual Novel.
 2.  

  Shana

  . Phần thưởng dành cho thành viên up được 768GB trong box Download Visual Novel.
 3.  

  Tokisaki Kurumi

  . Phần thưởng dành cho thành viên up được 520GB trong box Download Visual Novel.
 4.  

  Sonico

  . 2000 like
 5.  

  Nadeko

  . Huy hiệu dành cho các đóng góp được nhiều người công nhận. (1200 like)
 6.  

  Shana

  . 600 like
 7.  

  Horo

  . 800 like
 8.  

  Ōkami-san

  . 400 like
 9.  

  Tohka

  . Phần thưởng event
 10.  

  Shiina Mashiro

  . Phần thưởng dành cho thành viên up được 380GB trong box Download Visual Novel.
 11.  

  Yuzuriha Inori

  . Phần thưởng dành cho thành viên up được 180GB trong box Download Visual Novel.
 12.  

  Ryougi Shiki

  . Phần thưởng dành cho thành viên up được 260GB trong box Download Visual Novel.
 13.  

  Horo

  . Phần thưởng dành cho thành viên up được 50GB trong box Download Visual Novel.
 14.  

  Saber

  . Phần thưởng dành cho thành viên up được 100GB trong box Download Visual Novel.
 15.  

  Ayase Eli

  . donated
 16.  

  Kurimu

  . 200 like
 17.  

  Kirino

  . Huy hiệu dành cho các đóng góp được nhiều người công nhận. (100 like)
 18.  

  Mayoi Sên

  . Phần thưởng dành cho thành viên đóng góp 80 series trong box Download Light Novel / Đăng 50 vol Light Novel trên cổng BBS.
 19.  

  Suruga Khỉ

  . Phần thưởng dành cho thành viên đóng góp 100 series trong box Download Light Novel / Đăng 70 vol Light Novel trên cổng BBS.
 20.  

  Black Hanekawa

  . Phần thưởng dành cho thành viên đóng góp 150 series trong box Download Light Novel / Đăng 100 vol Light Novel trên cổng BBS.
 21.  

  Tsubasa Mèo

  . Phần thưởng dành cho thành viên đóng góp 30 series trong box Download Light Novel / Đăng 15 vol Light Novel trên cổng BBS.
 22.  

  Shinobu Thời Gian

  . Phần thưởng dành cho thành viên đóng góp 40 series trong box Download Light Novel / Đăng 20 vol Light Novel trên cổng BBS.
 23.  

  Nadeko Rắn

  . Phần thưởng dành cho thành viên đóng góp 60 series trong box Download Light Novel / Đăng 30 vol Light Novel trên cổng BBS.
 24.  

  Hitagi Cua

  . Phần thưởng dành cho thành viên đóng góp 20 series trong box Download Light Novel / Đăng 10 vol Light Novel trên cổng BBS.
Top