Awarded medals

 1.  

  Yuzuriha Inori

  . Phần thưởng dành cho thành viên up được 180GB trong box Download Visual Novel.
 2.  

  Horo

  . Phần thưởng dành cho thành viên up được 50GB trong box Download Visual Novel.
 3.  

  Saber

  . Phần thưởng dành cho thành viên up được 100GB trong box Download Visual Novel.
 4.  

  Ryougi Shiki

  . Phần thưởng dành cho thành viên up được 260GB trong box Download Visual Novel.
Top