Awarded medals

 1.  

  Nadeko

  . 1200 like
 2.  

  Shana

  . Huy hiệu dành cho các đóng góp được nhiều người công nhận. (600 like)
 3.  

  Ōkami-san

  . Huy hiệu dành cho các đóng góp được nhiều người công nhận. (400 like)
 4.  

  Kurimu

  . Huy hiệu dành cho các đóng góp được nhiều người công nhận. (200 like)
 5.  

  Horo

  . Huy hiệu dành cho các đóng góp được nhiều người công nhận. (800 like)
 6.  

  Kirino

  . Huy hiệu dành cho các đóng góp được nhiều người công nhận. (100 like)
 7.  

  Nadeko Rắn

  . Đủ chuẩn
 8.  

  Tsubasa Mèo

  . Phần thưởng dành cho thành viên đóng góp 30 series trong box Download Light Novel / Đăng 15 vol Light Novel trên cổng BBS.
 9.  

  Shinobu Thời Gian

  . Phần thưởng dành cho thành viên đóng góp 40 series trong box Download Light Novel / Đăng 20 vol Light Novel trên cổng BBS.
 10.  

  Hitagi Cua

  . đủ chuẩn
 11.  

  Saito Himea

  . 2 vol DAL
Top