D
Reaction score
4

Profile posts Latest activity Postings About

  • Cám ơn bạn, từ từ cũng được không cần gấp, mình sẽ vào sunbox đều đặn vậy
    Cậu vào bất cứ box nào (trừ thư giãn) để thảo luận thì đều dc tăng post cả. Ngoài ra cậu có thể vào sunbox đổ trường để dice xí ngầu, 1 ngày có thể dice 1, 2 lần để farm post. 4rum này rất kị spam nên ko có cách nào để kiếm post nhanh đâu cậu
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top