Awarded medals

 1.  

  Shizuku

  . Huy hiệu event/Có thể đổi bằng 5000 pts.
 2.  

  Laura Bodewig

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 3.  

  Yasuhara Ema

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 10000 pts.
 4.  

  Diana

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 5.  

  Lilo.l

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 2000 pts.
 6.  

  Arikawa Hime

  . Quà mừng SN forum lần 2
 7.  

  Queen

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 4000 pts.
 8.  

  Cecilia Alcott

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 9.  

  Ayase Eli

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 3000 pts.
 10.  

  Shin

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 2000 pts.
 11.  

  Linda

  . Huy hiệu mua được bằng point. Giá 2000 pts.
Top